aflyst
TV Breekpunt, Den Haag
Udsat fra runde 2 til 4