9-3
Saturday, February 11
Nesodden Tennisklubb
Round 115 (114)