0-3
#24
#24
#27
#27
den 5 augusti 2022
Squash 2000, Berlin
0-3
runda 125