For mange feil Tim van Belkum
Sportconnexions
11-9, 11-7, 11-7
torsdag 2. februar
Squash Blaricum
rundt 2 av 8